Eksplosionssikre lamper

Eksportbetegnelsen er en typisk betegnelse, eksplosionsbeskyttelse, som er nyttig til indretninger og beskyttelsesmetoder, eller fragmenter og dele deraf.

I forbindelse med høje disproportioner i omfanget af sikkerheden på EU's område blev der truffet beslutning om at forene de eksisterende regler i bestemte medlemslande. Samlede love har resulteret i et meget bedre og tættere vareflow mellem EU-lande. Sådan er den såkaldte Det nye løsningsdirektiv, som afslørede sig som den vigtigste løsning for at forbedre samarbejdet mellem medlemslandene.For eksplosionsfarlige områder og enheder, der er dedikeret til karrieren i de sidste zoner, bør der nævnes to grundlæggende ATEX-direktiver (fra French Atmosphere Explosible:- direktiv 94/9 / EU ATEX95 Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd (. Af 1994/03/23 r Ved harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om materiel, maskiner og sikringssystemer, som er defineret til operationer i eksplosionsfarlig atmosfære,- Direktiv 99/92 / EF ATEX137 (af 16.12.1999, der regulerer mindste ønsker inden for rammerne af arbejdstageres beskyttelse og sikkerhed på de betydninger, som eksplosionsfarlig atmosfære kan forekomme.Alle EX-retter skal være tilstrækkeligt markerede og gennemgå en række tests, der i sidste ende eliminerer enhver fabriksfejl. EU-direktiverne, som Polen tog i 2003, strenge fastsætter og specificerer produktionsreglerne og betydningen af sådanne anordninger.Du kan finde en masse Atex her.